Image Image Image Image Image Image Image Image Image
De BMX training gaat door!

Clubkleding

Reglement clubkleding 2021-2023 Jeugd MOUNTAINBIKE (tot en met het jaar waarin je 18 jaar wordt)

De jeugdleden krijgen de eenmalige clubbijdrage (60 euro) van de kleding na aanschaf van minimaal 3 kledingstukken uit het kledingpakket in het jaar van aankoop retour.

 1. Om voor deze regeling in aanmerking te komen dient er een bewijsstuk van aankoop aan de penningmeester te worden verstrekt. (bestelbon internet)
 2. Indien een jeugdlid gedurende de periode 2021-2023 nieuwe kleding moet bestellen i.v.m. niet de juiste maatvoering (door o.a.lichaamsgroei) dan krijgt hij/zij een bedrag van 15 euro per kledingstuk als compensatie voor de kosten retour.
 3. Het lid is van moment van aanschaf eigenaar van de kleding. Het lid kan en mag de kleding onderling ruilen/verkopen aan andere leden van de Whoopers tijdens zijn lidmaatschap of bij beëindiging daarvan.
 4. Per jaar zijn er 3 momenten van bestellen via de website mogelijk. Dat is in april, september en december. De leden worden hiervan via e-mail op de hoogte gebracht. De bestelsite is dan voor een aantal weken bereikbaar en geopend.
 5. Actieve leden van The Whoopers zijn verplicht bij alle clubtrainingen en clubactiviteiten clubkleding van de jaren 2021-2023 te dragen.

Reglement clubkleding 2021-2023 Senioren MOUNTAINBIKE (vanaf het jaar dat je 19 jaar wordt)

 1. De senioren krijgen een clubbijdrage van totaal 60 euro, welke verspreid over drie jaar telkens met de contributie wordt verrekend c.q. uitbetaald. Nieuwe leden in het 2e en 3e jaar krijgen een clubbijdrage van totaal 40 euro, welke met de contributie wordt verrekend c.q. uitbetaald.
 2. Om voor deze regeling in aanmerking te komen dient er een bewijsstuk van de aankoop aan de penningmeester te worden verstrekt. (bestelbon internet)
 3. Het lid is eigenaar van de clubkleding en kan en mag deze ruilen/verkopen tijdens zijn lidmaatschap of na beëindiging daarvan aan andere leden.
 4. Per jaar zijn er 3 momenten van bestellen via de website mogelijk. Dat is in april, september en december. De leden worden hiervan via e-mail op de hoogte gebracht. De bestelsite is dan voor een aantal weken bereikbaar en geopend.
 5. Actieve leden van The Whoopers zijn verplicht bij alle clubtrainingen en clubactiviteiten clubkleding van de jaren 2021-2023 te dragen.

Reglement clubkleding 2021-2023 BMX

 1. Actieve leden van FMC The Whoopers zijn verplicht bij alle clubtrainingen het clubshirt 2021-2024 te dragen.
 2. Actieve leden van FMC The Whoopers met een basiskaart van de KNWU en/of NFF federatie kaart op naam van FMC The Whoopers, zijn verplicht bij alle wedstrijden het clubshirt te dragen.
 3. Van ieder lid van FMC The Whoopers wordt verwacht dat hij/zij de naam van de sponsoren en vereniging zowel verbaal als non-verbaal positief zal uitdragen.
 4. Het is niet toegestaan teksten/reclame uitingen aan het clubshirt toe te voegen.
 5. Clubshirts kunnen via https://www.bmxclubkleding.nl/worden besteld. Op deze site zijn de actuele prijzen zichtbaar en dient direct betaald te worden aan WLM.
 6. Na levering is het shirt eigendom van de aanvrager. FMC The Whoopers is niet aansprakelijk voor schade aan het shirt na levering.
 7. Via de link naar de bestelsite van WLM zijn ook andere kledingstukken te bestellen, deze zijn niet verplicht.
 8. Daar waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur