Image Image Image Image Image Image Image Image Image
De BMX training gaat door!

Gedragscode MTB

Om elke zaterdagmiddag op een ontspannen, sociale en veilige manier met een groep Whoopers te kunnen fietsen zijn, in overleg met de mountainbikecommissie, door de begeleiders gedragsregels opgesteld. Deze regels worden aan iedereen bekend gemaakt en liggen ook in het clubhuis.

We houden rekening met elkaar

 • Er wordt als groep gereden. Samen uit, samen thuis
 • De tochten zijn geen wedstrijden
 • We houden ons aan de verkeersregels
 • Nieuwe deelnemers worden opgevangen en begeleid
 • Bij pech wordt er gewacht en geholpen bij de reparatie
 • Laat nooit iemand met pech alleen tenzij hij/zij dit zelf aangeeft
 • Bij meer dan 14 deelnemers wordt groep vooraf gesplitst. Vrije keuze tussen deelname in groep A of groep B. Groep A fietst tandje harder met inachtneming van de regels.

De taken van een begeleider recreatief toerfietser

 • Route bepaling
 • Er op toezien dat de groep zich houdt aan de afspraken m.b.t. de snelheid
 • Indien deelnemers fysiek in de problemen komen, deze voor in de groep laten fietsen en zonodig de snelheid aanpassen
 • Begeleidt aspirant leden en leden afkomstig uit de jeugdafdeling (ouder dan 16 jaar)
 • Houdt een aanwezigheidsregistratie bij
 • Is een vraagbaak voor (aspirant) leden
 • De groep of leden in de groep aanspreken indien er sprake is van onverantwoord rijgedrag, of wanneer er wordt afgeweken van de verkeersregels en derden niet correct worden benaderd
 • Melding maken bij het bestuur van deelnemers, die bij voortduring zich niet aan de regels houden en weigeren de aanwijzingen van de begeleider op te volgen
 • De begeleider draagt een ‘herkenningsband’

Regels in de groep

 • Deelname is op eigen risico
 • Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid, fiets nooit blind op je voorganger
 • De begeleiders bepalen het tempo en de route
 • In groepsverband niet met losse handen rijden
 • In groepsverband niet rijdend achterom kijkend een gesprek voeren
 • Nooit abrupt van richting veranderen of remmen, maar langzaam uitrijden
 • Niet mobiel bellen
 • In de bebouwde kom en bij onoverzichtelijke verkeersituaties wordt het tempo aangepast
 • Als iemand het tempo niet aan kan wordt er gewacht en het tempo aangepast
 • Het dragen van de clubkleding is verplicht
 • Een goed zittende valhelm is verplicht

Tekens in de groep

 • Als er gestopt moet worden roept de begeleider/voorrijder ‘STOP’, de groep geeft de roep door naar achter
 • Als de weg vrij is, roept de begeleider/voorrijder ‘VRIJ’, iedereen kan weer gaan fietsen en de groep geeft de roep door naar achter
 • Bij rechtsaf: begeleider/voorrijder roept ‘RECHTS’, de groep geeft de roep door naar achter
 • Bij linksaf: begeleider/voorrijder roept ‘LINKS’, de groep geeft de roep door naar achter
 • Bij rechtdoor: begeleider/voorrijder roept ‘RECHTDOOR’, de groep geeft de roep door naar achter
 • Obstakels in of op het wegdek: roep dan luid de naam ‘TAK, PAAL, GAT’ en wijs met de arm het obstakel aan
 • Ingehaald worden: roep dan luid (auto) ‘ACHTER’, de groep geeft de roep door naar voren
 • Tegenliggers: roep dan luid (auto) ‘VOOR’, de groep geeft de roep door naar achter
 • Zijn er technische problemen, roep dan luid ‘LEK’
 • Wordt er ‘RITSEN’ geroepen dan dient men achter elkaar te rijden

Tips voor de groep

 • De voorste fietser ‘waarschuwt / attendeert’ andere weggebruikers tijdig en vriendelijk
 • De laatste fietser zegt ‘IK BEN DE LAATSTE’ tegen de andere weggebruikers
 • Blijf alert en geconcentreerd
 • Iedereen wordt geacht deel te nemen op een goed onderhouden mountainbike
 • Iedereen wordt geacht persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld de NTFU-pas) bij zich te dragen.
 • Drink en eet op tijd maar wel op een rustig moment
 • Bij pech rijdt iedereen naar een veilige plek
 • Laat geen etensresten, -verpakkingen of andere rommel achter, maar neem het mee
 • Bij pech rijdt iedereen naar een veilige plek
 • Neem een mobiele telefoon, reparatiesetje, een reserveband en een pomp mee

Overzicht recreatief begeleiders

 • Pascal Peters (0413 – 378751 / 06 – 20127880)
 • Rene Schouten
 • Joost van Gorp

Reserve (2e) begeleider

 • Rien van Doorn

Overige praktische informatie toerfietsers zaterdagmiddag

 • Trainingstijd:        Zomerperiode (februari t/m oktober):     15.30 – 17.45 uur (vanaf 15.15 uur clubhuis open)
  Winterperiode (november t/m januari):   15.00 – 17.00 uur (vanaf 14.45 uur clubhuis open)
 • Vertrek- en eindpunt: Clubhuis The Whoopers, Sportpark De Brand Berlicum (Groenstraat 14e)