Image Image Image Image Image Image Image Image Image
De BMX training gaat door!

Historie

Toen in 1983 in nauwe samenwerking met de Gemeente (Berlicum) en WSV De Zwaan in Berlicum op Sportpark De Brand een fietscrossbaan werd aangelegd, kon niemand vermoeden dat dit het begin zou worden van de nu bloeiende vereniging FMC (Fietscross- en Mountainbike Club) The Whoopers. Fietscross was begin jaren tachtig een ware rage en via Amerika overgewaaid naar Noord Europa en ook in Nederland ongekend populair mede omdat op televisie zeer regelmatig vanuit Ponypark Slagharen een uitzending te zien was.

De jeugd van Berlicum en Middelrode bleef niet achter en de crossfiets was in die tijd het cadeau voor kinderen van 5 jaar en ouder. In alle kleuren en uitvoeringen verschenen ze op de markt en in de regio schoten fietscrossclubs en -baantjes als paddestoelen uit de grond. Het eerste baantje aan de Achterweg was helaas door overlast geen lang leven beschoren. Op de plaats van de oude Melkfabriek, de huidige straat De Romme, werd later onder andere een van de vele informele baantjes door de jeugd zelf aangelegd. Helaas was het allemaal niet zo spectaculair en dat is een van de eisen waaraan een baan moet voldoen. Gelukkig nam WSV De Zwaan in 1983 het initiatief dat heeft geleid tot de eerste fietscrossbaan De Brandschans en later dat jaar van fietscross club The Whoopers.

In de beginjaren werden er meestal in regionaal verband wedstrijden georganiseerd en bezocht. Wat later na de oprichting van NFF (Nederlandse Fietscross Federatie) verschenen de Whoopers in heel Nederland en ver daarbuiten aan de start. Prachtige wedstrijden werden er georganiseerd, ondermeer interlands met België, Brabantse Kampioenschappen, het Nederlands Clubkampioenschap en het NK Outdoor zijn zo maar wat hoogtepunten. In de loop der jaren is het niveau van de club steeds verder toegenomen en werd de club een ware kweekvijver van kampioenen. Vooral individueel maar ook in clubverband waren en zijn The Whoopers nog steeds niet uit de top-3 weg te slaan. Toch werd ondanks deze prachtige prestaties nooit uit het oog verloren dat de basis voor het voortbestaan van een gezonde club heel laagdrempelig moet zijn. Opvang van aspirant leden, beschikbaar stellen van leenfietsen/helmen etc. het organiseren van clubwedstrijden, vaste trainingsavonden in zomer en winter en ook aandacht voor de minder getalenteerde leden zodat zij ook met volle teugen kunnen genieten van hun favoriete sport. Tevens het betrekken van ouders bij evenementen of activiteiten zoals feestmiddag en clubblad hebben gezorgd voor een typisch Whooperfamilie-gevoel binnen de club.
Net voor de eeuwwisseling hebben de Whoopers enkele belangrijke stappen gezet die voor een verdere onstuimige groei van de vereniging heeft gezorgd. Door de inzet van een aantal superenthousiaste vrijwilligers en steun van de locale middenstand en bevolking werd een fraai nieuw eigen clubhuis gerealiseerd. Het “Whoopersnest” is intussen een echt trefpunt geworden en heeft intussen zijn meerwaarde al vaak bewezen.
Het opstarten van een Mountainbike-afdeling in 2000 is een schot in de roos gebleken en uniek voor deze regio. Met “moedervereniging” De Zwaan is een samenwerkingsverband afgesloten en intussen heeft het jeugdtrainingsplan al zijn eerste vruchten afgeworpen. Wekelijks zijn in verschillende groepen en niveaus tientallen Whooperleden actief op de mountainbike. Bovendien is op Engelenstede samen met de Gemeente voor de jeugd een fraai trainingsparcours uitgezet wat zeer intensief in gebruik is. Inmiddels is de uitbreiding met een regionale MTB-route gerealiseerd deze route maakt deel uit van het MTB netwerk van de Meierij.
In 2012 is het Whoopersnest uitgebreid met een vergaderuimte, archiefruimte en is de keuken volledig gemoderniseerd.
Al met al kan men stellen dat FMC The Whoopers een springlevende club is, waar fietscrossers en mountainbikers zowel jong als oud samen wekelijks heel veel bike-plezier beleven.

Rien van Doorn, voorzitter FMC The Whoopers.